Topmenu

Afgelastings
Afgelastingen van wedstrijden moeten altijd doorgegeven worden aan de wedstrijdsecretaris. (Dus niet aan andere personen!!)

Voor afgelastingen kun je de volgende bronnen raadplegen:

  • De website scstadspark.nl
  • NOS Teletekst pagina 603  staan de afgelastingen van de KNVB voor alle districten en categorieën *
  • KNVB Noord afgelastingen 0513-618998 (vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur)

Algemeen

Vanaf vrijdagavond is een algehele afgelasting te achterhalen via: NOS Teletekstpagina 603
(Competitieregio Noord, Zondag 1 en 2, Zaterdag 1 en 2 vallen onder categorie A;  de overige senioren en jeugd horen onder categorie B).
Staat er geen afgelasting op teletekst en twijfel je, kijk dan eerst op de website van de vereniging.
Vervolgens is de leider het eerste aanspreekpunt.

Algehele afgelasting zaterdag en/of zondag

Algehele afgelasting wordt zowel door de consul,  wedstrijdsecretaris (Jochem Klinkhamer) in de gaten gehouden.

De wedstrijdsecretaris informeert:

  • de kantine-coördinator

Uitgangspunt is dat zowel leiders als spelers zelf de algehele afgelasting in de gaten houden.

Afgelasting thuiswedstrijden door consul/scheidsrechter

Bij thuiswedstrijden doet de consul de eerste keuring van de velden, de scheidsrechter doet dat bij zijn aankomst eventueel nog een keer over.
De consul informeert bij afgelasting direct de wedstrijdsecretaris.

De wedstrijd-secretaris informeert:

  • de scheidsrechters
  • de wedstrijdsecretaris van de tegenpartij
  • de leiders van de betreffende teams
  • de kantine-coördinator

De leiders handelen conform de gemaakte afspraken met hun spelersgroep.

Afgelasting uitwedstrijden

Voor het melden van afgelastingen door de verenigingen van de uit-spelende teams is de wedstrijdsecretaris het aanspreekpunt.
In alle gevallen moet de melding worden doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris!!

De wedstrijd-secretaris informeert:

  • de leiders van de desbetreffende teams