Topmenu

Contributie

Onderstaand de jaarlijkse contributie voor leden van s.c. Stadspark per leeftijdscategorie. Nieuwe leden dienen akkoord te gaan met automatische incasso. Deze contributie gaat in per seizoen 2014-2105:

Hier kunt u het inschrijfformulierformulier downloaden

Senioren (19 – 121 jaar):  € 165,00
7 tegen 7 (35 – 137 jaar):  €   65,00
A- junioren (17 – 18 jaar):  € 135,00
B- junioren (15 – 16 jaar):  € 125,00
C- junioren (13 – 14 jaar):  € 115,00
D- pupillen (11 – 12 jaar):  € 110,00
E- pupillen ( 9 – 10 jaar):  € 100,00
F- pupillen ( 7 – 8 jaar ):  €   90,00
Niet spelend lid (donateurs en/of alleen trainen):  €   55,00

Voor ieder (wedstrijd)spelend lid verzorgt s.c. Stadspark een wedstrijdshirt, -broek en -kousen. Iedereen die dit betreft betaalt hiervoor jaarlijks € 15,00. Dit bedrag wordt op hetzelfde moment geïnd als de contributie.

s.c. Stadspark draagt eens per drie jaar zorg voor nieuwe wedstrijdshirts, -broeken en -kousen. Deze kleding blijft eigendom van s.c. Stadspark. Leden die kleding kwijt raken zorgen zelf voor vervanging.

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke gegevens, wordt u geacht deze door geven via het contactformulier. Dit geldt voor alle gegevens die nodig zijn voor een deugdelijke ledenadministratie. De leden zijn daar zelf verantwoordelijk voor.

Indien je het lidmaatschap bij de s.c. Stadspark wil opzeggen, moet je dit schriftelijk doen voor 15 juni zoals in het reglement is aangegeven. Het opzeggen van uw lidmaatschap ontslaat u niet van eventuele betalingsverplichtingen. Het opzeggen van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie of weer via het contactformulier. Wanneer een lidmaatschap na 15 juni wordt opgezegd, dan betekent dit de verplichting om een volledig jaar contributie te betalen. Alleen het bestuur is bevoegd om eventuele afwijkingen van de regels toe te staan.

Hier kunt u het inschrijfformulierformulier downloaden