Topmenu

Contributie

Onderstaand de jaarlijkse contributie voor leden van s.c. Stadspark per leeftijdscategorie. Nieuwe leden dienen akkoord te gaan met automatische incasso. Deze contributie gaat in per seizoen 2014-2105:

Hier kunt u het inschrijfformulierformulier downloaden

Senioren (19 – 121 jaar):  € 175,00
7 tegen 7 (35 – 137 jaar):  €   70,00
JO19 – A- junioren (17 – 18 jaar):  € 140,00
JO17 – B- junioren (15 – 16 jaar):  € 130,00
JO15 – junioren (13 – 14 jaar):  € 120,00
JO 13 – pupillen (11 – 12 jaar):  € 115,00
JO11 – pupillen ( 9 – 10 jaar):  € 105,00
JO9 – pupillen ( 5 – 6 – 7 – 8 jaar ):  €   95,00
Niet spelend lid (donateurs en/of alleen trainen):  €   55,00

Voor ieder team verzorgt s.c. Stadspark wedstrijdshirts, -broeken en -kousen. Iedereen die spelend lid is betaalt hiervoor jaarlijks € 15,00. Dit bedrag wordt op hetzelfde moment geïnd als de contributie.

Dit betekent niet dat ieder spelend lid de beschikking over een tenue krijgt, maar dat ieder team de beschikking krijgt over voldoende tenues om wedstrijden te spelen. Teams die kleding kwijt raken zorgen zelf voor vervanging.

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke gegevens, word je geacht deze door geven aan Gerhard Nijdam (zie voor contactgegevens: Organisatie). Dit geldt voor alle gegevens die nodig zijn voor een deugdelijke ledenadministratie. De leden zijn daar zelf verantwoordelijk voor.

Indien je het lidmaatschap bij s.c. Stadspark wil opzeggen, moet je dit schriftelijk doen voor 15 juni zoals in het reglement is aangegeven. Het opzeggen van je lidmaatschap ontslaat je niet van eventuele betalingsverplichtingen. Het opzeggen van je lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie. Wanneer een lidmaatschap na 15 juni wordt opgezegd, dan betekent dit de verplichting om een volledig jaar contributie te betalen. Alleen het bestuur is bevoegd om eventuele afwijkingen van de regels toe te staan.

Hier kunt u het inschrijfformulierformulier downloaden