Topmenu

Algemene ledenvergadering 24 november aanstaande

Agenda

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op vrijdag 24 november om 19.30 uur. Bij onvoldoende opkomst zal de vergadering worden verplaatst naar vrijdag 24 november om 20.00 uur.

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering, liggen ter inzage in de bestuurskamer
 3. Secretariaat. Jaarverslag ligt ter inzage in de bestuurskamer
 4. Accommodatie en kantinezaken
 5. Jeugdzaken
 6. Communicatie / PR / Sponsoring
 7. Pauze
 8. Financiën
 9. Bestuurszaken.
 10. Beleidsplan komende jaren
 11. Rondvraag
Geen reacties

Geef een reactie