Topmenu

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 november

Agenda

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op vrijdag 23 November om 19.30 uur. Bij onvoldoende opkomst zal de vergadering worden verplaatst naar vrijdag 23 november om 20.00 uur.

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering, liggen ter inzage in de bestuurskamer
 3. Jaarverslag ligt ter inzage in de bestuurskamer
 4. Accommodatie en kantinezaken
 5. Jeugdzaken
 6. Communicatie / PR / Sponsoring
 7. Pauze
 8. Financiën
 9. Bestuurszaken
 10. Beleidsplan komende jaren
 11. Rondvraag
Geen reacties

Geef een reactie