s.c. Stadspark is ontstaan na de fusie in mei 2014 tussen de voetbalverenigingen s.c. Gronitas en v.v. de Vogels. Beide verenigingen zijn diep geworteld in de stad Groningen en kennen een lange historie. v.v. de Vogels is opgericht in 1923, s.c. Gronitas in 1928.

Eind december 2013 zijn afgevaardigden van beide besturen (Jeroen Dekker, Gerhard Nijdam, Gé van der Wal, Jan Boonstra, Bert Buisman, Harry Ploeg en Geert Herder) voor de eerste keer met elkaar in gesprek gegaan om te bekijken of er een vorm van samenwerking tussen beiden verenigingen  tot stand zou kunnen komen. Meteen tijdens dit gesprek werd duidelijk dat er een goede “klik” was en vlot werd er enthousiast gesproken over een eventuele fusie.

Na dit gesprek werd afgesproken om het besprokene een paar dagen te laten rusten en werd er een nieuwe afspraak gemaakt. Tijdens het tweede gesprek werd duidelijk dat het enthousiasme nog steeds aanwezig was en werden afspraken gemaakt om het fusietraject verder vorm te geven. Doelstelling was om met ingang van het seizoen 2014-2015 te voetballen als nieuwe vereniging.

Met man en macht en volop enthousiasme is vervolgens gewerkt om de fusie juridisch, organisatorisch, cultureel en qua accommodatie goed voor elkaar te krijgen. Het zou voor 1 mei 2014 rond moeten zijn om in het seizoen 2014-2015 onder de naam s.c. Stadspark te kunnen voetballen. Intussen werd er overleg gevoerd met de gemeente Groningen om voldoende ruimte te creëren op de thuishaven van v.v. de Vogels (sportcomplex Concourslaan) om alle leden te kunnen laten voetballen. Vanwege het gedwongen vertrek van s.c. Gronitas van de sportvelden op Corpus den Hoorn werd de ruimte gevonden om aanpassingen te doen aan de Concourslaan.

De leden van v.v. de Vogels en s.c. Gronitas hebben volop gestemd op de nieuwe clubnaam, het nieuwe tenue en het nieuwe embleem. Er kon gekozen worden uit de volgende embleems:

Uit de volgende tenues werd door de leden gekozen voor tenue D:

Echte spanning en fanatisme kwam echter bovendrijven bij de keuze van de clubnaam. Door sommigen werd met angst en beven de uitslag afgewacht. Meerdere malen werd een stem afgekeurd wegens malversatie. Het volgende bericht verscheen op de Facebookpagina van v.v. de Vogels:

De uitslag is bekend! Als de fusie met Gronitas doorgaat hebben we een nieuwe naam. De leden hebben beslist.

In totaal zijn er 243 stemmen goedgekeurd.

De uitslag:

  • 5) City Park United: 20 stemmen
  • 4) s.c. Avesitas Groningen: 25 stemmen
  • 3) s.c. V.G.C.: 28 stemmen
  • 2) City Park Rangers: 77 stemmen
  • 1) s.c. Stadspark: 93 stemmen

Als de fusie doorgang vindt, dan heten we s.c. Stadspark!

Op 30 april 2014 vonden de laatste Algemene Ledenvergaderingen plaats van v.v. de Vogels en s.c. Gronitas. Tijdens deze vergaderingen werd aan de aanwezige leden gevraagd om toestemming om de fusie door te zetten. Op beide vergaderingen bleek 100% van de aanwezige leden voorstander van de fusie. Medio mei 2014 zijn de fusiedocumenten ondertekend door Jan Boonstra, Greetje Boonstra, Peter Brouwer, Jeroen Dekker en de notaris.

s.c. Stadspark is er trots op dat in zo’n korte periode de fusie gestalte heeft gekregen en de voetbalsport te kunnen beleven op zo’n prachtige locatie. Wellicht het mooist gelegen sportpark van Noord-Nederland.

Meer historie