Lid worden (of afmelden)

Wij nodigen je van harte uit om lid te worden van onze mooie voetbalvereniging!

Het inschrijfformulier kunt u onderaan deze pagina vinden.

Op dit moment heeft SC Stadspark 8 senioren zaterdagelftallen, 1 dameselftal, 5 senioren zondagelftallen en in totaal 8 jeugdteams (1A, 1C, 1D, 3E en 2F). Alle jeugdteams spelen hun wedstrijden op zaterdag.

Alle teams maken op dit moment voor de wedstrijden en de trainingen gebruik van het (kunstgras) hoofdveld of het (kunstgras) pupillenveld, die beide voorzien zijn van uitstekende (LED)verlichting.

Omdat SC Stadspark voor wedstrijden (en trainingen bij daglicht) een uitwijkmogelijkheid heeft naar de velden en kleedruimte van de drafbaan (ingang recht tegenover de ingang van SC Stadspark) is er voldoende ruimte voor nieuwe leden. Dat geldt voor individuele leden, maar ook voor gehele (vrienden)elftallen.

Door de vereniging ondersteunt prestatievoetbal gebeurd door de 1e en 2e zondagselecties.

SC Stadspark is een vereniging. Dat betekent dat vrijwel alle werkzaamheden op vrijwillige basis plaatsvinden. We zijn er voor elkaar en met elkaar. Dat betekent dat de leden er met z’n allen voor moeten zorgen dat er gevoetbald kan worden. Dat vraagt van alle leden (ouders/verzorgers) inzet en betrokkenheid. We hebben dat goed geregeld bij SC Stadspark en verwachten van alle leden de inzet die ze kunnen missen om de vereniging goed draaiende te houden.

SC Stadspark wil er aan bijdragen dat alle leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen, zowel op sportief, als op maatschappelijk, als op sociaal gebied. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. SC Stadspark wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Het moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters en aanhang gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen en lol kunnen hebben. We gaan er van uit dat alle leden (en ouders/verzorgers) kennis nemen van de Gedragscode SC Stadspark en daar ook naar handelen.

Bij SC Stadspark heeft u de mogelijkheid om zonder kosten een aantal keren (uw kind) mee te (laten) trainen alvorens lid te worden.

Indien u lid wilt worden van SC Stadspark (en wie wil dat niet), dan dient u het inschrijfformulier (volledig) in te vullen. U kunt deze afgeven in het clubgebouw t.a.v. het secretariaat, die er voor zorgt dat uw lidmaatschap wordt verwerkt en doorgegeven wordt aan de KNVB. Zodra er toestemming is van de KNVB kunt u meedoen aan competitiewedstrijden. 

Voel je welkom bij SC Stadspark!

Contributie

Onderstaand de jaarlijkse contributie voor leden van SC Stadspark per leeftijdscategorie. Nieuwe leden dienen akkoord te gaan met automatische incasso. Voor ieder team verzorgt SC Stadspark wedstrijdshirts, -broeken en -kousen. Iedereen die spelend lid is betaalt hiervoor jaarlijks € 15,00. Dit bedrag wordt op hetzelfde moment geïnd als de contributie.
Dit betekent niet dat ieder spelend lid de beschikking over een tenue krijgt, maar dat ieder team de beschikking krijgt over voldoende tenues om wedstrijden te spelen. Teams die kleding kwijt raken zorgen zelf voor vervanging.

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke gegevens, word je geacht deze door geven aan Gerhard Nijdam (zie voor contactgegevens: Organisatie). Dit geldt voor alle gegevens die nodig zijn voor een deugdelijke ledenadministratie. De leden zijn daar zelf verantwoordelijk voor.

Indien je het lidmaatschap bij SC Stadspark wilt opzeggen, moet je dit schriftelijk doen voor 1 juni. Het opzeggen van je lidmaatschap moet schriftelijk bij dhr. G. Nijdam (zie Organisatie) en ontslaat je niet van eventuele betalingsverplichtingen. Nogmaals het opzeggen van je lidmaatschap kan alleen schriftelijk. Wanneer een lidmaatschap na 1 juni wordt opgezegd, dan betekent dit de verplichting om een volledig volgende kalenderjaar contributie te betalen. Alleen het bestuur is bevoegd om eventuele afwijkingen van deze regels toe te staan.

Contributie per jaar
Senioren € 215,00
A- Junioren (JO18-JO19) € 175,00
B- Junioren (JO16-JO17) € 165,00
C- Junioren (JO14-JO15) € 155,00
D- Junioren (JO12-JO13) € 150,00
E- Junioren (JO10-JO11) € 135,00
F- Junioren (J07-JO8-JO9) € 125,00
Junioren onder 7 jaar (alleen trainen) € 60,00
Niet spelend lid € 60,00
7 x 7 leden € 95,00
Senioren + 7 x 7 € 215,00

Sportfonds

Zowel jeugd als senioren/dames met een laag inkomen kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur of het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.
Het Jeugdfonds en Volwassenenfonds Sport & Cultuur geeft sportkansen aan kinderen, jongeren en volwassenen uit gezinnen waar onvoldoende geld is om bijvoorbeeld lid te worden van een sportvereniging. Voor die inwoners betaalt het fonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Iedereen zou moeten kunnen sporten!

Voor meer informatie:
Jeugd: www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/groningen
Volwassenen: www.volwassenenfonds.nl/gemeenten/groningen

Lid worden?

Download de pdf hiernaast, print ‘m uit, vul ‘m in, onderteken ‘m en geef ‘m af in het clubhuis.