Agenda algemene ledenvergadering 08-12-2023 ; aanvang 19:30

SC Stadspark logo 100 jaar

Bij niet genoeg aanwezigen zal de vergadering om 20:00 starten.

Agenda algemene ledenvergadering:

1.Opening
2.Notulen vorige vergadering
3.Secretariaat, jaarverslag (Jochem)
4.Accommodatie- en Kantinezaken (Jan)
5.Jeugdzaken (Jelmer) Jeugdcommissie
6.Communicatie / PR / sponsoring (Jan)
7.Pauze
8.Financiën (Jeroen)
9.Bestuurszaken (Jeroen)
10.Beleidsplan komende jaren (Jeroen / Jelmer)
11.Rondvraag